Provoz aplikace byl ukončen, prosím použijte novou verzi na https://www.eintranet.net/cs/moduly-intranet-testy

Seznam testů

Šablony online testů Můžete využít některý test z našich šablon, které jsou připraveny pro Vás, či si vytvořit online test jiný, který Vám bude vyhovovat, a to zcela zdarma.

Šablony testů
Skupina testů / Název testu Celkem otázek
Firmy -> Office
Excel - základní znalosti7
Word - základní dovednosti6
Firmy -> Programování
Programování - základy PHP12
Programování - pokročilé PHP7
Základní školy -> Angličtina
AJ - nepravidelná slovesa20
AJ - what, which, how8
AJ - předložky10
Základní školy -> Český jazyk
ČJ - diktát - vyjmenovaná slova po B1
ČJ - diktát - vyjmenovaná slova po B1
ČJ - shoda přísudku s podmětem15
ČJ - shoda přísudku s několikanásobným podmětem12
ČJ - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně24
ČJ - psaní předpon s-, z-11
ČJ - s/z11
ČJ - psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně1
ČJ - tvar zájmen1
ČJ - vyjmenovaná slova po B1
ČJ - diktát - shoda přísudku s podmětem1
Základní školy -> Dějepis
Dějepis - pravěk10
Dějepis - Karel IV11
Základní školy -> Chemie
Chemie - značky prvků15
Ch - chemické prvky15
Základní školy -> Matematika
Matematika - test pro 4 a 5 ročník18
Matematika - převody římských čísel na arabská15
Matematika - převody arabských čísel na římská15
Matematika - převody jednotek20
Matematika - sčítání a odčítání do 10016
Matematika - malá násobilka14
Základní školy -> Programování
Java test30
Informatika 5. třída11
Základní školy -> Všeobecné
Finanční gramotnost na OAO15
Základní školy -> Zeměpis
Zeměpis - hlavní města světa10
Zeměpis - Hlavní města Ameriky10
Zeměpis - Hlavní města Asie10
Zeměpis - Hlavní města Evropy10
Zeměpis - Amerika - poloha, rozloha, členitost8
Zeměpis - Africká hlavní města10